Być kobietą

Być kobietą – artystka gra na keyboardzie i śpiewa, na scenie.