Prezentacja ogrody

Prezentacja ogrody – uczestniczka prezentacji trzyma mikrofon w ręku, Zadaje pytanie prowadzącej.