Zwiedzanie cmentarza żydowskiego

Zwiedzanie cmentarza żydowskiego – kilkanaście nagrobków stojących obok siebie. W tle drzewa i krzewy.