40 Rocznica Pielgrzymki

40 Rocznica Pielgrzymki – gablota zawiera znaczki związane z Janem Pawłem II.