Klub Seniora rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1999r. Organizowane są cykliczne działania integrujące środowisko seniorów, które wypełniają im wolny czas i wyzwalają aktywność społeczno- kulturalną. Klub Seniora jest miejscem rozwiązań wielu problemów życiowych ludzi w wieku starszym. Problemy te rozwiązujemy tworząc płaszczyznę samopomocy. Wykorzystując fakt działania na terenie ośrodka organizacji społecznych takich jak Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Koła Pszczelarzy zrzeszających w zdecydowanej większości emerytów i rencistów udało się stworzyć grono wspierających się przyjaciół. Organizujemy wiele działań angażując czynnie członków Klubu Seniora na rzecz samych siebie jak i innych. Na spotkaniach pamiętamy także o solenizantach i jubilatach, śpiewamy ale też staramy się rozwiązywać indywidualne problemy życiowe osób  często zagubionych w nowej niełatwej rzeczywistości. Dużą popularnością cieszą się wieczorki taneczne organizowane w każdą niedzielę w godz. 16.00-21.00.

Organizujemy wspólnie wiele imprez kulturalnych i rekreacyjnych między innymi:

 • pikniki,
 • wycieczki autokarowe od marca do października raz w miesiącu,
 • wieczorki taneczno-muzyczne,
 • prezentacja twórczości artystycznej seniorów, wieczory poezji, wystawy,
 • zajęcia plastyczne
 • spotkania profilaktyki prozdrowotnej
 • spotkania z okazji rocznic państwowych,
 • wigilia dla osób samotnych,
 • spektakle teatralne,
 • wieczory kolęd.

Zajęcia stałe dla Seniorów:

 • Gimnastyka tai-chi – poniedziałki i czwartki 9:30 – 11:30
 • Gimnastyka ogólna – poniedziałki i czwartki 12:00 – 13:00 i 13:30 – 14:30
 • Kawiarenka Seniora – środy 11.00-14.00

Ponadto organizujemy koncerty dla seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Seniora. Nasi seniorzy starają się czynnie angażować w życie organizowane w ośrodku PIAST. Wspólnie wyjścia do opery, teatru oraz na inne ważne wydarzenia kulturalne w mieście.

Animatorem Klubu Seniora jest Jolanta Macała przy współpracy Jadwigi Jankowskiej.