Sekcja plastyczna naszego Domu Kultury jest propozycją dla dzieci przejawiających uzdolnienia plastyczne. Na zajęciach dzieci poznają i wykorzystują różnorodne środki i techniki plastyczne. Zajęcia te są świetną formą zajęć pozalekcyjnych jak i możliwością rozwoju i nabywania nowych umiejętności.

Na zajęciach dzieci poznają:

  • malarstwo (tempera, akwarela, gwasz, malarstwo na szkle)
  • rysunek (ołówek, pastele tłuste i suche, kredki patyk i tłuszcz)
  • rzeźba (rzeźba w mydle, papieroplastyka)
  • collage (wykorzystywanie różnorodnych technik i możliwości plastycznych)
  • witraż (wykorzystywanie właściwości światła w budowaniu kompozycji plastycznej)

Najciekawsze prace dzieci są eksponowane na wystawach organizowanych w naszym ośrodku. W trakcie roku organizowane są wyjazdowe plenery plastyczne. Naszą sekcję plastyczną przez wiele lat prowadziła Zofia Król obecnie animatorem zajęć plastycznych zajmuje się Anna Kuszczyńska.

Zapraszamy na nasze zajęcia, które odbywają dwa razy w tygodniu się w poniedziałki i środy godz. 17:00 – 19:00.