Mikrogranty 2020
Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, które realizują mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław oraz Fundacją Umbrella, w który włączyliśmy się jako miejsce działań.
Realizatorem i pomysłodawcą projektów (2020 i 2021) była Jolanta Macała. Zadanie polegało na organizacji pleneru malarskiego i fotograficznego nad malowniczym stawem na osiedlu Pilczyce. Byłyby one prowadzone pod kierunkiem zawodowych artystów plastyków mieszkających na naszym osiedlu lub z nim sąsiadujących podczas wakacji – przez 2 tygodnie miesiąca sierpnia. W pierwszym tygodniu od poniedziałku do piątku odbyły się warsztaty malarskie, które zostały poprzedzone wykładem na temat pejzażu w sztuce (walor edukacyjny tego projektu) w pierwszym dniu oraz spacer i wybór stanowiska, przez uczestników. Przez kolejne trzy dni około dwugodzinne zajęcia malowania w plenerze oraz ostatnie spotkanie w tym cyklu polegające na wykańczaniu prac.
W kolejnym tygodniu odbyły się zajęcia ze sztuki fotografii pt. Pilczyckie sekrety (istnieją, choć jest ich niewiele, zdjęcia i pocztówki przedwojennych Pilczyc, myślę o odszukaniu ich pozostałości i pokazaniu czy porównaniu na fotografii, a także poszukaniu np. osobliwości i ciekawostek przyrodniczych). Podobnie jak malarskie spotkania fotograficzne poprzedzone zostały wykładem i zapoznaniem się różnymi technikami malarskimi, a następnie zajęcia w plenerze. Po wykonaniu zdjęć, w każdym dniu odbyło się spotkanie z prowadzącym i omówienie przygotowanych prac, po ich wyświetleniu na ekranie. Po zakończeniu tych działań artystycznych tj. ukończeniu prac malarskich i wykonaniu zdjęć, ich wydruku i oprawie całość została eksponowana w formie wystawy przez miesiąc w salach ODSK Piast. Celem projektu było ciekawe i twórcze zagospodarowanie wakacyjnego czasu wolnego oraz budowa i zacieśnienie lokalnych więzów społecznych- budowa tożsamości miejsca.

Mikrogranty 2021
To propozycja cyklu 5 warsztatów artystycznych (2-2,5 godz.) związanych z nazwami zawodów ulic osiedla Pilczyce ; Tkackiej, Papierniczej, Koszykarskiej i Rękodzielniczej. Warsztaty odbywały się na skwerach zielonych przy tych ulicach oraz nad stawem na terenie BIO-parku Doliny Ślęzy i Stawu Pilczyckiego lub alternatywnie w przypadku opadów deszczu  w sali widowiskowej Ośrodka Działań Społeczno-Kulturalnych Piast. Każde z zajęć poprzedzone zostało wprowadzeniem prowadzącego na temat charakterystyki tego zawodu i źródeł historycznych tej aktywności.
1. Zajęcia tkackie – przy ul. Tkackiej na zielonym skwerze – na przygotowanych kołach tkackich i ramach. Grupa pod okiem wykwalifikowanego artysty tworzyć prace tkackie z dostarczonych włókien.
2. Zajęcia wikliniarskie – przy ulicy Koszykarskiej grupa pod okiem opiekuna z powierzonego i przygotowanego odpowiednio materiału, w zależności od wieku zgłoszonych uczestników będzie wyplatać kosze lub koła wiklinowe oraz wspólne zostanie wykonany jeden większy wiklinowy element – łabędź na pamiątkę tego spotkania i został umieszczony na skwerze na terenie posesji ODSK Piast (Co roku na wiosnę na stawie odradza się rodzina łabędzi – młode po odchowaniu przez rodziców odlatują, łabędzi rodzice (mają swoje Imiona nadane przez mieszkańców; Antek I Ola)
3. „Makrama pod platanem” – to warsztaty z rękodzieła, przy ul. Rękodzielniczej wykonywanie ozdób ze sznurka
4. Zajęcia czerpania papieru – przy ul. Papierniczej odbyły się pod opieką artysty plastyka Krystyny Dyrdy-Kortyki
5. Plener malarstwa akwarelowego nad pilczyckim stawem w związku bardzo dużym zainteresowaniem uczestników ubiegłorocznych warsztatów malarskich powtórzyliśmy zajęcia z udziałem Stanisława Przewłockiego – artysty z sąsiedniego osiedla Maślice. Zajęcia odbyły się w cztery pierwsze soboty sierpnia 7,14,21,28.08.21 (zajęcia z papiernictwa przed południem, warsztaty malarskie popołudniu. Projekt miał uświadomić młodszemu pokoleniu i przypomnieć starszemu, że ulice po których codziennie chodzą to nazwy ciekawych zawodów. Może stać się impulsem do nabywania nowych umiejętności i rozbudzić chęć artystycznego działania. Spotkania na zielonych skwerach wybranych ulic zbliżyły mieszkańców ze sobą i zachęciły do wzajemnego poznania lub odnowienia sąsiedzkich relacji.