ODSK PIAST

Ośrodek Działań Społeczno-Kulturalnych „PIAST” jest instytucją prowadzoną przez Stowarzyszenie Non In Solo Pane Vid(v)it Homo (Nie samym chlebem żyje człowiek) i działa od wielu lat w miejscu zlikwidowanej 1994 roku miejskiej instytucji kultury – Osiedlowego Domu Kultury Pilczyce. Posiada interesującą ofertę i kulturalną i społeczną dla mieszkańców Pilczyc jak i sąsiadujących osiedli. Staramy się tak budować program naszej działalność, aby oferta trafiała zarówno do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów.

W ośrodku znalazły miejsce dla swojej działalności statutowej osiedlowe organizacje społeczne Rada Osiedla, kombatanckie, koło pszczelarzy, odbywają się spotkania mieszkańców. Okazjonalnie z sal ośrodka korzystają także szkoły z najbliższej okolicy organizując imprezy charakterze kulturalnym. Na posesji ośrodka znajdują się; amfiteatr, plac zabaw dla dzieci i tereny sportowo-rekreacyjne, które służą społeczności lokalnej.

Ośrodek posiada bardzo interesującą ofertę edukacji kulturalnej.

Od lat działają tu:

 • Zespół Taneczny „Zgraja”
 • Sekcja plastyczna
 • Sekcja gry na pianinie
 • Szkoła Yamaha – nauka gry na keyboardzie, perkusji i gitarze
 • Studio piosenki
 • Chór Piastuny
 • Zespół Muzyki Myśliwskiej
 • Sekcja tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Ośrodek prowadzi również działalność o charakterze społecznym:

 • Klub Seniora
 • Spotkań organizacji kombatanckich
 • Koło pszczelarzy
 • wigilie dla osób samotnych
 • Imprezy mikołajowe
 • Wystawy prezentujące aktywność kulturalną mieszkańców osiedla

Działania sportowo-rekreacyjne:

 • Gimnastyka Tai-Chi
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Judo
 • Judo – Jiu-Jitsu
 • Fitness
 • Joga

Ponadto ośrodek organizuje wiele otwartych imprez kulturalnych, wystaw i festynów. Wszystkie te działania są dokumentowane w obszernych kronikach ośrodka.