Ośrodek PIAST wraz Radą Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. Od 1994 roku organizuje wieczerzę wigilijną dla osób z naszego osiedla, których los skazał na samotność. Boże Narodzenie jest świętem rodzinnym. Spotkania wigilijne odbywają się w udekorowanej świątecznie sali. Uczestniczy w nim zwykle do 200 osób, które w atmosferze rodzinnej przeżywają ucztę dla ciała i ducha. Jest to wzajemny dar ludzkich serc. Dzieci i dorośli z zespołów artystycznych działających w naszym ośrodku przygotowują okolicznościowy program artystyczny. Panie z klubu Seniora pod okiem wykwalifikowanej kucharki przygotowują pierogi i inne wigilijne posiłki. Harcerze i wolontariusze, często uczniowie z osiedlowych szkół , szczególnie z VI LO zamieniają się w kelnerów i tego wieczoru i obsługują dostojnych gości. Jest łamanie się opłatkiem, świąteczne życzenia, wspólne kolędowanie i prezenty, możliwe dzięki hojnym darczyńcom. Nie brakuje łez i wzruszeń. Rok rocznie wieczerzę wigilijną w naszym Ośrodku zaszczycają swoją obecnością bardzo dostojni goście – przedstawiciele władz kościelnych jak i Włodarze naszego miasta. W roku 2019 odbyła się 25 – Jubileuszowa Wigilia dla osób samotnych, która od początku niosła przesłanie Z potrzeby serca  – przygotowanego pustego nakrycia przy Wigilijnym stole.