W czasie ferii zimowych oraz wakacji organizujemy akcje „ZIMA” oraz ,,LATO” mające charakter półkolonii. Spotkania te adresowane są do dzieci pozostających w mieście w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Dzieci pod okiem wykwalifikowanych pracowników mają zorganizowane zajęcia kulturalno-rozrywkowe oraz sportowo-rekreacyjne. W czasie pobytu dzieci otrzymują jeden obiadowy posiłek.

Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00 do 15:00.