Wystawa

Wystawa – seniorzy pochyleni nad gablotą. Oglądają eksponaty wskazywane przez przewodnika.