Akcja Zima 2016

Akcja Zima 2016 – grupa dzieci przy stoliku. Jedna dziewczynka notuje coś w zeszycie.