Sekcja działa od wielu lat pod kierunkiem sprawdzonego pedagoga Pani Krystyny Płazy. Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut w poniedziałki i środy w godzinach 14:00- 17:00.

Repertuar dobierany jest w zależności od zaawansowania, możliwości i postępów dziecka, bądź dorosłych, którzy pragną korzystać z lekcji.