Sala stylowa

Sala stylowa – pusta sala stylowa, na środku stół przykryty obrusem i dwa rzędy krzeseł.