Sala widowiskowa

Sala widowiskowa – sala przygotowana do imprezy. Wzdłuż ścian ustawiono stoliki.