Sala widowiskowa

Sala widowiskowa – scena przygotowana i przystrojona do występu.