Piastuny w Gruzji

Piastuny w Gruzji – członkowie chóru zwiedzają miasto. W tle budynki.