Klub Seniora

Klub Seniora – grupa seniorów oglądająca kamienny pomnik.