Sekcja plastyczna

Sekcja plastyczna – grupa dzieci stoi na tle kolorowego obrazu.