Sekcja plastyczna

Sekcja plastyczna – dzieci wykonujące prace plastyczne, siedzą na podłodze.