Sekcja plastyczna

Sekcja plastyczna – grupa dzieci podczas prac warsztatowych. Dziewczynki siedzą przy stole i tworzą.