Sekcja plastyczna

Sekcja plastyczna – grupa dzieci stoi zasłaniając twarze kolorowymi kapeluszami z papieru.