Sekcja plastyczna

Sekcja plastyczna – dwie panie i chłopiec podczas wykonywania prac plastycznych.