Studio Piosenki

Studio Piosenki – grupa dzieci śpiewa i tańczy podczas zajęć muzycznych.