Wystawa

Wystawa – seniorzy oglądają dokumenty w gablocie. Przed nimi stoi mężczyzna, który opowiada o eksponatach.