10-lecie Chóru Piastuny - 03.12.16

10-lecie Chóru Piastuny – 03.12.16 – Pan Henryk z tortem.