40 Rocznica Pielgrzymki

40 Rocznica Pielgrzymki – gablota zawierająca monety i banknoty z podobizną Jana Pawła II.