40 Rocznica Pielgrzymki

40 Rocznica Pielgrzymki – dwie gabloty zawierające znaczki pocztowe z podobizną Jana Pawła II.