40 Rocznica Pielgrzymki

40 Rocznica Pielgrzymki – grypa dzieci w sali widowiskowej. W tle na scenie wyświetlany jest film.