40 Rocznica Pielgrzymki

40 Rocznica Pielgrzymki – arkusz znaczków z podobizną Jana Pawła II i budynków sakralnych.