40 Rocznica Pielgrzymki

40 Rocznica Pielgrzymki – dziewczyna z gitarą w ręku. W tle rollup.