40 Rocznica Pielgrzymki

40 Rocznica Pielgrzymki – widownia stoi i klaszcze po koncercie. W tle fotografie na ścianach.