Akcja lato 2016

Akcja lato 2016 – dzieci w sali widowiskowej. Cześć stoi w rzędzie pod sceną, a część siedzi na krzesełkach.