Akcja lato 2016

Akcja lato 2016 – grupa dzieci zwiedza kościół. Stoją w rzędzie przed ołtarzem, widok z tyłu.