Akcja lato

Akcja lato – dzieci siedzące w ciemnej sali. Widać tylko fragment czerwonej wykładziny i dzieci w pierwszym rzędzie.