Akcja lato

Akcja lato – dzieci siedzą na podłodze i piszą coś na kartkach. Pracują w małych grupach.