Akcja Zima 2017

Akcja Zima 2017 – dzieci w stadninie koni. Na pierwszym planie dziewczynka jedzie na koniu.