Zima 2018

Zima 2018 – grupa dzieci zwiedza Ostrów Tumski. Zdjęcie przed Katedrą.