Zima 2018

Zima 2018 – Ostrów Tumski, zwiedzanie katakumb. Na środku sali sarkofag, dookoła dzieci i przewodnik.