Zima 2018

Zima 2018 – grupa dzieci aktywnie uczestniczy w warsztatach.