Zima 2018

Zima 2018 – dzieci oglądają makietę. Makieta stoi na środku pomieszczenia.