Zima 2018

Zima 2018 – wycieczka zwiedza kościół. Dzieci siedzą w ławkach.