Święto Niepodległości

Święto Niepodległości – występ sceniczny. Grupa ludzi śpiewa stojąc na cenie.