Dzień dziecka 2016

Dzień dziecka 2016 – animacje pod sceną. Dzieci naśladują uchy animatorki znajdującej się na scenie.