Git Power Fest 2016

Git Power Fest 2016 – trójka młodych ludzie z gitarami w rękach podczas występu.