II turnus przebiegał 06-10.07.20 i był spotkaniem z miastem, w którym mieszkamy. Postanowiliśmy w roku 75. powrotu Wrocławia do granic naszego kraju przybliżyć jego historię i zabytki, ponieważ okazało się, że nasi najmłodsi mieszkańcy niewiele o nim wiedzą.

Podczas wycieczek odwiedziliśmy najważniejsze miejsca Wrocławia i spróbowaliśmy odnaleźć swoje korzenie. Dzieci stworzyły drzewo genealogiczne swojej rodziny i dowiedziały się od kiedy ich własne losy związane są z naszym miastem.

Podczas turnusu odbyły się  zajęcia zdrowego żywienia i warsztaty ekologiczne.

Ważnym wydarzeniem był udział dzieci w projekcie przygotowanym przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu „Moje malarskie interpretacje”.

 

Galeria zdjęć :