Koniec roku 2016

Koniec roku 2016 – grupa dzieci z gitarami w rękach, siedząca na scenie i pod sceną.