Koniec roku_2017

Koniec roku_2017 – dzieci na scenie grające na gitarach. Dzieci siedzą na krzesełkach.