Kresy wschodnie

Kresy wschodnie – plakat z orłem, zapraszający na spotkanie wspominkowe nt. kresów wschodnich.