Malowanie obrazu

Malowanie obrazu – dzieci stojące przed pustą sztalugą. Artystka wyjaśnia jak będzie wyglądał obraz.